Vores spil

Er i interesseret I at bruge LifeChange som et værktøj til at implementere en sundere adfærd på arbejdspladsen, så gør vi det nemt for jer. Vi har nemlig allerede udviklet nogle spil, som hurtigt kan igangsættes hos jer.

Derudover er der også mulighed for at få udviklet et spil, som passer til jeres arbejdsplads og medarbejdersammensætning med det fokusområde, som er vigtig for jer.

LifeChange sundhedsspil

Vil I gerne forbedre den generelle sundhed på arbejdspladsen, er LifeChange sundhedsspil det rette.

Her kan I teste og blive klogere på egen sundhedsadfærd. Her bliver du udfordret på spørgsmål og challenges ud fra et 360 graders sundhedsperspektiv omhandlende både søvn, kostvaner, fysisk aktivitet og trivsel. Gennem leg og læring får du styrket både viden og fællesskab, ligesom du får redskaber til implementering af nye og sunde vaner.

LifeChange ergonomispil

Vil I forbedre jeres ergonomi og derved mindske risikoen for arbejdsskader og smerter, er LifeChange Ergonomispil det rette. Spillet kan hjælpe til en bedre ergonomi, både i hjemmet og på arbejdspladsen. Gennem leg og læring spiller I jer til viden omkring den gode ergonomiske stilling, ligesom I får redskaber til implementering i dagligdagen. Dette kan være alt lige fra gode løfteteknikker, hvordan man bør sidde foran computeren, brug af hjælpemidler mv. Desuden kan hver enkelte udfordre sig selv med gode øvelser i løbet af ugen, der kan være forebyggende til smerter og skader, der er relateret til arbejdet. 

Spillet tilpasses efter om det er kontorarbejde eller fysisk krævende arbejde.

LifeChange trivselspil

Vil I øge trivsel på jeres arbejdsplads og sætte fokus på hverdagen blandt de ansatte? LifeChange kan hjælpe jeres virksomhed og gennem leg og læring sætte fokus på trivsel og arbejdsglæde. Spillet vil blive tilpasset den enkelte virksomhed og de udfordringer, I må stå overfor og på den måde bidrage med redskaber til optimering – både på det personlige plan og i fællesskab i organisationen. Spillet vil have et kollegialt fokus og vil indebære både mentalt- og fysisk velbefindende.

Customized spil

I kan få udviklet et spil som passer til din arbejdsplads og det fokus I gerne vil arbejde med. Det kan bl.a. være:

    • Styrke sundheden ud fra et specifikt emne som fysisk aktivitet, kost, søvn mv.
    • Styrke fællesskabet i en afdeling.
    • Implementering af nye regler og krav på en arbejdsplads.
    • Opstart af nye medarbejdere som skal lære håndbogen og arbejdskulturen at kende.

I har mulighed for at præge spillets rammer i forhold til varighed, antal quizzer og udfordringer der skal være per uge.

Eksempelvis har vi udviklet spillet “CORONA, NEJ TAK”, som øger viden om COVID-19 og hygiejne, samt udfordre til at handle efter anbefalingerne og generel sundhed. Spillet er for alle. Prøv quizzen ved at følge linket i teksten. 

Lad os hjælpe jer med, at finde den bedste løsning.